Wees welkom op de site van damato

Inderdaad is deze toneelvereniging destijds gestart in de schoot van het davidsfonds. Toen echter de belangen tussen het davidsfonds en de toneelvereniging uit elkaar liepen zijn elkaars wegen gescheiden.

Sinds 1988 dus is damato een zelfstandige Oevelse toneelvereniging.

De impulsgevers van destijds zetelen nog steeds in het huidig bestuur.

Het bestuur van damato is met de jaren stevig uitgegroeid. Naast de klassieke uitbouw van een bestuur zoals voorzitter, secretaris, enz. is deze ploeg opgebouwd rond mensen met verschillende verantwoordelijkheden.

Reeds vlug zijn wij overgestapt van “het traditioneel brengen van een toneelstuk” naar een andere vorm van totale avondvulling. Terecht mogen wij spreken dat het theatercafé bij damato geboren is.

Theatercafé wil zeggen dat:

  • de plaatbespreking centraal gebeurt
  • dat je aan een aparte tafel zit met jouw gezelschap
  • de bediening aan tafel gebeurt, reeds één uur voor het begin van de voorstelling (uiteraard geen bediening tijdens het spelen)
  • er na de voorstelling een maaltijd, begrepen in de inkomprijs, aangeboden wordt.
  • je gezellig kan blijven zitten en nakaarten over het stuk met de acteurs
  • je zeker een pint blijft drinken