Toneelkring Damato heet U van harte welkom op onze site.

Om U een gezellige toneelavond te bezorgen, staat een ploeg van bijna honderd vrijwilligers elke keer ter uwer beschikking.

Regisseurs, spelers, decorbouwers, garcons en tappers, helpers in de keuken en zovele anderen, alles stellen zij in het werk om er een aangename ervaring van te maken.

Onze ondertussen alom gekende formule “ theatercafé” met zijn aparte tafels per groep maakt van toneelkijken bij Damato een unieke belevenis.

Veel plezier.